Wednesday, January 27, 2010

Johan Bengtsson Wessman Letter Part 3


Jag skrif i måndas till Hennry skulle hinna fram till hans födelsedag men ja glömde att skriva något kort och det får ni ursäkta för ja är ju intet vand vid sädana der pålänkligheter.

On Monday I wrote to Hennry and the letter should reach him on his birthday, but I forgot to send him a card and for that forgive me as I am not accustomed to such procedure.

Jag endast tanker att blifva frigiord här och sedan får komma till eder.

I only think of being freed of my possessions here and later to be with you.

I går kväll läste Broder Petterson upp et bref från Carlquist, som var till alla de släktingarna i Göteborg och dett var som ja hadde hört honom tala vid sin höga rina stämma. Dett gick som Broder C. G. alltid sade att dett gick från hjärta och till hjärta; äfven uttryker han sig att hans hustru i normal tillstånd for bade sig och sitt hus och för hela familjen alla och en var så tror, ja att vi prisade Herren för han hadde besvarat våra böner. Du må tro han tilldelade dem trosrika förmananigar som han hadde haft glädjen att inlemma I kyrkan, ja till oss alla.

Yesterday evening Brother Petterson read a letter from Carlquist, a letter to all his relatives in Göteborg and it seemed as if I heard him speak in his loud clear voice. As Brother C.G. always said that it was from one heart to another. Also he relates that his wife and family are in normal states of being and faithful. We praised the Lord for answering our prayers. You may well believe that he conferred on them a wealth of doctrinal admonition in which he was happy to convey to the church, yes, to all of us.

Part 1
Part 2
Part 4

No comments:

Post a Comment